THE END

Tanin no kao - Hiroshi Teshigahara (1966)

Tanin no kao - Hiroshi Teshigahara (1966)

Charulata - Satyajit Ray (1964)

Charulata - Satyajit Ray (1964)

Chaplin Week
A King in New York (1957)

Chaplin Week

A King in New York (1957)

Chaplin Week
Limelight (1952)

Chaplin Week

Limelight (1952)

Chaplin Week
Monsieur Verdoux (1947)

Chaplin Week

Monsieur Verdoux (1947)

Chaplin Week
The Great Dictator (1940)

Chaplin Week

The Great Dictator (1940)

Chaplin Week
Modern Times (1936)

Chaplin Week

Modern Times (1936)

Chaplin Week
City Lights (1931)

Chaplin Week

City Lights (1931)

Chaplin Week
The Gold Rush (1925)

Chaplin Week

The Gold Rush (1925)

Chaplin Week
The Circus (1928)

Chaplin Week

The Circus (1928)

Chaplin Week
A Woman of Paris: A Drama of Fate (1923)

Chaplin Week

A Woman of Paris: A Drama of Fate (1923)

Chaplin Week
The Kid (1921)

Chaplin Week

The Kid (1921)

One Froggy Evening - Chuck Jones (1955)

One Froggy Evening - Chuck Jones (1955)

Miracle of Flight - Terry Gilliam (1974)

Miracle of Flight - Terry Gilliam (1974)

The Blue Eagle - John Ford (1926)

The Blue Eagle - John Ford (1926)